Ön itt jár: > >

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


Amennyiben Ön megrendelőként/vásárlóként/felhasználóként (a továbbiakban Megrendelő) kíván regisztrálni a Drogstar Herba – Land Kereskedőház Kft (a továbbiakban Szolgáltató) www.kokuszbolt.hu webáruházába és igénybe venni a szolgáltatásainkat (a továbbiakban webáruház), kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).


A regisztrációval/megrendelésével a Megrendelő nyilatkozza, hogy az ÁSZF-et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által a regisztráció/megrendelés során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF esetleges módosításáról a Megrendelőnek minden egyes megrendelése alkalmával meg kell győződnie.

A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint ügyfélszolgálatunkon (tel. szám: +36-70/623-9614) tájékozódhat.

Irányadó jog
A webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 kormányrendelet rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Szerződő Felek
Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

A Szolgáltató:
Cégnév: Drogstar Herba – Land Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Drogstar Kft
Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.
Képviselője: Albert Zoltán – ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-560541
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Engedélyező hatóság: Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzata
Hatósági engedély száma: II-149/2/2015.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84135/2015.

Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 12158076-2-41
Közösségi adószám: HU12158076
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt
Pénzforgalmi számla száma: 11707037-20001182
Telefonszám: +36-70/378-0612
E-mail: webshop@drogstar.hu
Weboldal: www.kokuszbolt.hu
Kapcsolattartó neve: Albert Zoltán
a továbbiakban, mint Szolgáltató.

A Megrendelő:
Az a természetes vagy jogi személy, aki a webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a webáruház internetes felületén regisztrálja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol; a továbbiakban, mint Megrendelő.

A Szállítók:
trans-o-flex Hungary Kft (1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület),
SPRINTER Futárszolgálat Kft (1097 Budapest, Táblás utca 39.),
Webox Hungary Kft (8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5.) - 
továbbiakban: Szállítók.


A Szállítók áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt, valamint a Szállítás menüpontja alatt megtekinthető árakon.

Az ÁSZF célja
A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF nyelve
A szerződés nyelve: magyar

Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály
Az ÁSZF kiterjed:

 • minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
 • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire; továbbá
 • a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére.

b) Területi hatály
A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális jellegére – "Magyarország területére irányuló" szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

c) Időbeli hatály
Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát és/vagy megrendelést ad le.
Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, akkor az ÁSZF elfogadásának a Megrendelő részéről az újabb megrendelés minősül.

A webáruház-szolgáltatás igénybevétele
Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:
A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • Élő és érvényes e-mail cím,
 • Jelszó,
 • A Megrendelő neve,
 • Szállítási címe,
 • A számlázás címe,
 • A Megrendelő telefonszáma.

Jogi személy regisztrációnál további adatokat a számlázáshoz a mindenkori ÁFA törvény szerint előírt érvényes adatok képezik

A rendeléshez szükséges további adatok:

 • Szállítás módja
 • Fizetés módja

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.kokuszbolt.hu weboldalon. A partner által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el.
 2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
 3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 7. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.
 8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
 9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el!

A szerződés létrejötte

Általános jellemzők:
A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház felületén történő regisztrációval és/vagy megrendeléssel jön létre. A webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi, és a Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés adatait a regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexnek nem minősül.

Regisztráció:
A Megrendelő a webáruház-regisztráció során adatai megadása (regisztráció hiányában megrendelésével), ezáltal az ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató és a Vásárlási Feltételek elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti.

Megrendelés, vásárlás:
A bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan helyezi a vásárló személyes kosarába. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

Megrendelés módosítása, törlése:
A 2001. évi CVIII. törvény szerint a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a webshop@drogstar.hu e-mail címen.
Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a Szállítóknak kézbesítésre.
Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.
Ezt követően a 45/2014. kormányrendelet az irányadó.

Fizetési feltételek:
Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (átutalással) a megrendelés leadásakor, vagy a Szállítók munkatársának az áru átvételekor készpénzben, vagy a Szállítók csomag automatájánál bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A készpénz átvételéről/bankkártyás fizetésről a megrendelő bizonylatot kap.
Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Szállítók munkatársa részteljesítést nem fogadhat el. A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját és/vagy megrendelési lehetőségét megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Sikertelen kézbesítés esetén:
Általános kiszállítási határidőnél a Szállítók munkatársa két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

A Megrendelő jogai, kötelezettségei

Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül - figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendeletben foglaltakra - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (1031 Budapest, Nánási út 97.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.
Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.
Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképfelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.
Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.
Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.
Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a Szállítóknak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

A Szolgáltató esetleges kára
Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

Szavatosság
A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

Adatvédelem, adatbiztonság
Szolgáltató az adatvédelmi és adatbiztonsági kérdéseket Adatvédelmi nyilatkozatában részletesen szabályozza.

Adatvédelmi nyilatkozat:
A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Megrendelők előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor (adatkezelés jogalapja).

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, reklám, elektronikus reklám kampányainak keretében küldött hírlevél szolgáltatáshoz (adatkezelési célok).

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Szállítóknak.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Megrendelő a regisztrációval és/vagy megrendeléssel feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi Nyilatkozatot és a Vásárlási Feltételeket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Személyes adatok módosítása:
Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve töröltetheti.
A regisztráció törlését a vásárló a webshop@drogstar.hu elektronikus levélcímen kérheti.

Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

Záró rendelkezések

A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések
Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.

A szerződés megszűnése
Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

Felelősség
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

Egyéb

A vásárlás részletes feltételeit jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező "Vásárlási feltételek" című dokumentum rögzíti.
A honlapon szereplő képek, szöveges vagy képi információk a megjelenési forma az Értékesítő tulajdonát képezik, kivéve az egyes gyártók, márkatulajdonosok védjegyeit.
Az Értékesítő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani, mely módosítás a honlapon való megjelentéssel egyidejűleg lép hatályba.